Przed płaceniem podatków nie uciekniemy. Jednak warto rozpatrzyć takie możliwości, które dają nam nieco więcej korzyści podatkowych przy oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych. Takie możliwości dają IKE lub IKZE, stanowiące elementy III filaru ubezpieczeń. IKE uchodzą za bardziej elastyczny produkt, IKZE to korzyści, które otrzymujemy od razu (dzięki odliczeniu od PITu).

Możliwości wpłat na konta IKE i IKZE

IKE i IKZE to skróty, które nie tylko brzmią podobnie. Nawet ich rozwinięcie różni się tylko jednym słowem. Oba służą temu samemu, mają zabezpieczyć nasze przyszłe emerytury, więc wpisano je w system jako dogodne formy gromadzenia oszczędności. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że działają na odmiennych zasadach. Przy elastycznych kontach IKE i IKZE można wybrać jedną z trzech „strategii” wpłat:

– wpłaty nieregularne – przelewy robione są wówczas, kiedy dysponujemy konkretną gotówką na ich wykonanie. Plusem jest fakt, że wpłaty nie muszą być równe. W jednym miesiącu można wpłacić 100 złotych, w kolejnych nawet nic.
– wpłaty regularnie, co miesiąc. Warto ustalić ich wartość i założyć zlecenie stałe, które wówczas wykonywane jest automatycznie.
– wpłaty jednorazowe, odbywające się do określonego limitu.

Należy pamiętać, że każda instytucja, która oferuje konta IKE i IKZE posiada własne, wewnętrzne zasady. Trzeba się z nimi zapoznać.

Ulga podatkowa

Dużą korzyścią z gromadzenia oszczędności na kontach IKE/IKZE jest zwolnienie od zysków kapitałowych (zwany „podatkiem Belki”). To jedyna indywidualna forma oszczędzania, posiadająca ulgę tego typu. Co więcej, oszczędzając na IKE/IKZE nie ma również konieczności płacenia podatku od zysków z obrotu akcjami. Również dywidendy i odsetki od obligacji wpłyną na konto w pełnej wysokości. Jednak aby korzystać z tych ulg, trzeba spełniać określone warunki, jak ukończenie 60 lat dla IKE, czy ukończenie 65 lat dla IKZE. Warto wiedzieć, że w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE dla wypłacanych środków zostanie naliczony i potrącony należny podatek – dla IKE „podatek Belki” od uzyskanego zysku, dla IKZE podatek dochodowy od całości wpłaconych środków.

Dodatkowe konta oszczędnościowe w postaci IKE i IKZE to gwarancja lepszych dochodów na emeryturze. Co więcej, zakładając je można wskazać osoby uprawnione do spadku. Środki z IKE/IKZE nie wchodzą w takiej sytuacji w dział spadku. W każdej chwili te dyspozycje można zmienić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here