Ciekawa identyfikacja wizualna może być jednym z decydujących elementów zaistnienia naszej firmy w świadomości klienta, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo sytuacji, w której odbiorca wybierze produkty naszej firmy a nie konkurencyjnej. Właśnie taka sytuacja jest przez nas – sprzedawców, najbardziej pożądana, gdyż bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe jakie osiągamy.

Czym jest identyfikacja wizualna?

Odpowiadając na to pytanie najogólniej można stwierdzić iż są to cechy naszej firmy, wartości jakie sobą prezentujemy, skojarzenia jakie wywołujemy i emocje jakie pobudzamy. Każdy z wyżej wymienionych elementów ma jedno podstawowe zadanie – zaistnieć w umyśle konsumenta na tyle mocno, i oczywiście pozytywnie, aby zapamiętał naszą firmę. Kolejnym zadaniem Identyfikacji wizualnej jest dopełnienie systemu komunikacji w firmie, powinien być charakterystycznym i jednocześnie nieodłącznym elementem każdego przekazu informacji jaki jest nadawany zarówno wewnątrz naszej organizacji jak i tych kierowanych do klientów, czy też firm z którymi współpracujemy.

Etapy tworzenia własnej identyfikacji wizualnej

Fundament każdego działania to planowanie, nie inaczej jest w przypadku tworzenia identyfikacji wizualnej. Na tym etapie działania rozpoznawane są nasze potrzeby, oczekiwania, jest opracowywana strategia dalszych działań. W tej fazie projektu nie są przeprowadzane żadne działania kreatywne.

Drugim etapem tworzenia identyfikacji wizualnej jest samo opracowanie projektu. Tą fazą zazwyczaj zajmują się specjalistyczne agencje kreatywne. Dobrym przykładem jednej z takiej agencji zajmujących się tworzeniem identyfikacji wizualnych jest meggot.pl. Ten niezwykle kreatywny zespół mający swoją siedzibę w stolicy Wielkopolski – Poznaniu dokładnie wie w jaki sposób wydobyć wszelkie cechy wyróżniające Twoją firmę na tle coraz liczniejszej konkurencji. W trakcie omawianego etapu projektowane jest logo, hasła reklamowe, slogany jak i elementy graficzne towarzyszące marce. To właśnie wtedy powstają pierwsze próbki materiałów które później mają być drukowane. Etap ten wymaga największej kreatywności.

Kolejnym, ostatnim już etapem na który składa się tworzenie identyfikacji wizualnej firmy jest jej wdrażanie i administrowanie. W trakcie jego przeprowadzania następuje upublicznienie przeprowadzonych działań. Dalsza praca polega na bieżącej obsłudze i opiece nad poprawnym i konsekwentnym trzymaniu się opracowanej identyfikacji wizualnej. Z racji charakterystyki tego etapu bardzo często nie ma on wyraźnego finału i trwa aż do chwili rebrandingu marki, który polega na odświeżeniu lub całkowitej zmianie istniejącego wizerunku.

Identyfikacja wizualna to nie tylko to co widzimy

Na działania o których mówimy nie składają się jedynie znaki graficzne, obraz, czyli wszystko to co widzimy, prawdziwa identyfikacja wizualna to znacznie więcej. W jej skład możemy również włączyć atmosferę jaka jest kreowana przez nasze działania reklamowe i marketingowe, a nawet ton głosu, szybkość wypowiadania się i dobór słownictwa jaki stosują nasi pracownicy kontaktujący się z klientem.

Celem, który przyświeca każdej stworzonej identyfikacji wizualnej nie jest jedynie nadawanie sztywnych ram normalizujących i zarazem ograniczających nasza firmę. Jej zadaniem jest bowiem wytworzenie pozytywnej aury wokół firmy która będzie nieustannie oddziaływała na naszych klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here