Założenie własnej firmy nie jest trudne, a wszelkie formalności udaje się załatwić w czasie jednej wizyty w urzędzie. Jednak niektóre firmy potrzebują dodatkowych środków na starcie, aby móc w ogóle prowadzić działalność. Na rynku dostępne są różne formy wspierania początkujących przedsiębiorców. Jedną z nich jest możliwość sięgnięcia po dotację z Urzędu Pracy.

Kogo wspierają Urzędy Pracy
Wszelkie programy wspierające założenie własnej działalności, jakie realizują Urzędy Pracy, skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoba, która składa wniosek o sfinansowanie działalności, w przeszłości mogła prowadzić działalność, przy czym od jej wyrejestrowania musiało upłynąć co najmniej 5 lat. Coraz częściej takie programy skierowane są do określonych grup bezrobotnych, które obejmują m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością czy też osoby we wskazanym wieku. Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności przeznaczone są dla osób młodych, które mają mniej niż 30 lat i spełniają dodatkowe wymagania co do wykształcenia, miejsca zamieszkania czy profilu pomocy, ustalonego przez doradcę zawodowego.

Kiedy składać wniosek o środki na otworzenie firmy
W Urzędach Pracy wszystkie środki uruchamiane są w określonych terminach, przy czym zazwyczaj nabór wniosków odbywa się raz na kwartał. Każdy Urząd Pracy ma przyznaną określoną pulę środków do wykorzystania, a jednorazowa pomoc dla przyszłego przedsiębiorcy w 2017 roku nie może przekroczyć 16 000 złotych. Do składanego wniosku musi być załączony biznesplan oraz szczegółowe kalkulacje, dotyczące powodzenia przyszłego przedsięwzięcia. Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z katalogiem najczęściej popełnianych błędów, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko związane z nieudzieleniem wsparcia z powodów formalnych.

Środki przyznawane przez Urząd Pracy są środkami bezzwrotnymi, jednak sam przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez wskazany okres, aby nie musiał zwracać przyznanej pomocy finansowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here