W toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej, małżonkowie mogą zgłaszać różnego rodzaju żądania. Co ciekawe, bardzo rzadko to robią, co spowodowane jest głównie ich niewiedzą. Adwokat z Warszawy posiadający szeroką wiedzę o podziale majątku, może pomóc swoim klientom w korzystnym przebrnięciu przez postępowanie sądowe oraz uzyskaniu należnej im części majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku

Nie ma daty, do której małżonkowie po rozwodzie, czyli po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, mogą wystąpić do sądu o podział majątku. Często ludzie są nieświadomi, że żądanie podziału majątku wspólnego w ogóle nie podlega przedawnieniu. Dlatego były mąż lub żona mogą wystąpić z wnioskiem o podział majątku w dowolnym czasie, ale zawsze dopiero po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.

We wniosku składanym w sądzie powinno się wskazać podstawę ustania wspólności majątkowej oraz powinno się oznaczyć majątek, którego ma dotyczyć podział sądowy wraz z żądaniem dokonania podziału. Musi być to wniosek pisemny, wszczynający postępowanie.

Możliwości podziału

W sprawach sądowych związanych z podziałem majątku sądowego podziałowi podlega całość majątku, choć w szczególnych, uzasadnionych przypadkach podział może dotyczyć tylko ograniczonej jego części. Jeśli zaś podział następuje w ramach umowy pozasądowej, wówczas może objąć zarówno cały majątek, jak i wyłącznie jego część.

Małżonkowie w sprawie sądowej o podział majątku mogą dochodzić:

  • ustalenia nierównych udziałów małżonków w swoim wspólnym majątku;
  • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego,
  • rozstrzygnięcia sporu między małżonkami, o zaliczenie danej rzeczy lub prawa do puli majątku wspólnego.

Jak dodaje adwokat z Warszawy, w czasie sprawy o podział majątku wspólnego, wszystkie żądania umieszczone we wniosku nie mogą równocześnie toczyć się w innych postępowaniach. Sąd najpierw ustala skład i wartość majątku wspólnego, a dopiero później w toku postępowania ustala zasadność roszczeń małżonków i dzieli ich majątek wspólny.

źródło: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here