Składowanie dużych ilości towarów lub surowców, czy to w sklepie, czy to w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wymaga uściślenia tego, co znajduje się w magazynie i w jakiej ilości. Jest to niezbędne, by móc odpowiednio dysponować zapasami – pozbywać się tych najdłużej zalegających i zamawiać brakujące produkty. Sprawne zarządzanie magazynem wymaga nie tylko umiejętności składowania towarów w odpowiednich miejscach, ale również obsługi programów komputerowych takich jak www.lomag.pl pozwalających zrezygnować z zeszytu i tabelek rysowanych odręcznie na rzecz komputeryzacji.

Programy magazynowe wydają się być idealnym rozwiązaniem, które pozwoli opanować bałagan, który istnieje w każdym przedsiębiorstwie dysponującym magazynem. Są to programy bazodanowe, pozwalające w jednym arkuszu zmieścić wiele produktów i określić ich najważniejsze cechy: nazwę, ilość w sztukach lub w jednostkach masy, datę przyjęcia na magazyn, cenę jednostkową, konkretny obszar składowania w magazynie, termin ważności. Dobry system magazynowy jest w stanie wykorzystać te dane na przykład do sporządzania przypomnień o kończących się zapasach danego produktu lub zbliżającym się końcu terminu ważności, albo przepełnienia obszaru magazynowego.

Wdrożenie nowego systemy informatycznego pozwalającego zarządzać magazynem sprawnie, bez generowania strat na towarze, powinno iść w parze z fizycznymi porządkami. Należy zatem przeprowadzić inwentaryzację i od nowa wpisać poszczególne produkty do systemu, uwzględniając identyfikację wszystkich najważniejszych w pracy magazyniera cech produktu i pilnując, by każdy kolejny towar wprowadzany był wedle nowych wytycznych w sposób prawidłowy. Zarządzanie magazynem nie jest proste nawet pomimo posiadania najlepszych systemów magazynowych – dlatego w tej pracy tak bardzo istotna jest sumienność oraz dokładność przy uzupełnianiu dokumentów magazynowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here