Inwestowanie przeciętnemu Polakowi kojarzy się z jakimiś wymyślnymi działaniami, najczęściej na giełdzie papierów wartościowych, dzięki którym można osiągać zyski w określonej wysokości. Tymczasem inwestowanie w wielu przypadkach wykorzystuje różne instrumenty finansowe i przedmioty wartościowe, które wraz z upływem czasu zyskują na wartości, a ich sprzedaż może być korzystna dla posiadacza. W co zatem warto zainwestować posiadane pieniądze?

Inwestycje bezpieczne
Bardzo często oszczędzanie nie jest kojarzone z inwestowaniem. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych czy rachunków oszczędnościowych nie przekłada się na chęć inwestowania posiadanych środków w takie produkty. Jednak zapewniają one pewne zyski, co dla niektórych jest ważnym argumentem, przemawiającym na ich korzyść. Podobnie stabilne zyski oferują obligacje skarbowe Skarbu Państwa, przy czym różnią się one od lokat i rachunków oszczędnościowych okresem, na jaki inwestor przekazuje środki – w przypadku obligacji skarbowych wykup następuje po kilku latach, zwykle co najmniej 5.

Inwestycje w instrumenty finansowe
Nadal popularne jest inwestowanie w programy strukturyzowane oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych. W przypadku takich produktów wyższa stopa zwrotu jest zazwyczaj widoczna w perspektywie kilkuletniego inwestowania. Bardziej biegli inwestorzy mogą samodzielnie kupować i sprzedawać akcje na giełdzie papierów wartościowych. Jednak ryzyko takiej inwestycji jest bardzo duże, co nie zawsze jest akceptowane przez inwestorów.

Nieruchomości i ruchomości
Inwestować można również w walutę, choć doświadczenie pokazuje, że waluty uznawane za stabilne coraz częściej stają się ofiarami różnych działań spekulacyjnych. Można jednak zainwestować w nieruchomości, które zawsze udaje się sprzedać z zyskiem, warto również pomyśleć o inwestycjach w metale szlachetne czy w majątek ruchomy, np. dzieła sztuki. Takie inwestycje, podobnie jak inwestowanie w wino, przeznaczone są głównie dla koneserów, którzy oczekują wyższych zysków i są w stanie zaakceptować wieloletnią perspektywę inwestowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here