Narodowy Bank Polski potwierdza, że zamożni Polacy inwestują znacznie mniej środków niż ci, którzy zarabiają mniej. Największa część kapitału jest niestety jedynie odkładana na kontach bankowych, a nie pomnażana. Świadomość konieczności inwestowania własnych środków wykazują tylko nieliczni. Okazuje się, że pieniądze w celu ich pomnażania „zamraża” w różnych produktach inwestycyjnych tylko 14% z nas. Przeznaczamy na to średnio 11% oszczędności.

Inwestycyjne ograniczenia

Powodem, dla którego Polacy nie chcą inwestować, a jedynie odkładają nadwyżki pieniędzy, jest przede wszystkim nieufność do instytucji bankowych. Nie chcemy też podejmować ryzyka inwestycyjnego, z powodu którego moglibyśmy utracić wniesiony kapitał. Prawda jest również taka, że nie wszyscy mają co inwestować. Na szczęście do wyboru mamy instrumenty, w przypadku których pomnażać możemy niewielki kapitał – nawet 50 złotych.

Wszystko przez brak wiedzy na temat instrumentów inwestycyjnych. Polacy nie znają mechanizmów pomnażania środków, zarówno biorąc pod uwagę w pełni bezpieczne lokaty, jak i bardziej agresywne formy, takie jak fundusze inwestycyjne. Porównując poziom i świadomość konieczności inwestowania, jesteśmy daleko w tyle. Inni mieszkańcy Europy są w tym temacie znacznie bardziej obeznani. Okazuje się, że Polacy wiele tracą, bo oczywiście istnieją takie instrumenty inwestycyjne, które dają gwarancję zarobku.

Na jakie inwestycje się zdecydować?

Polacy, którzy jednak decydują się lokować swoje pieniądze w celu ich pomnażania, najczęściej stawiają na konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Znacznie rzadziej wybieramy fundusze inwestycyjne, chociaż to uczestnictwo w nich może przynieść więcej finansowych korzyści.

Wybierając instrument inwestycyjny, należy wziąć pod uwagę co najmniej kilka czynników:

  • Na co chcemy przeznaczyć zarobek?
  • Czy jesteśmy skłonni podjąć ryzyko inwestycyjne?
  • Ile środków możemy przeznaczyć na inwestycje?
  • Na jaki czas możemy „zamrozić” pieniądze bez pogorszenia sytuacji finansowej?

Inwestycje krótko czy długoterminowe?

Do wyboru mamy instrumenty inwestycyjne, które wymagają ulokowania oszczędności na długi czas – to nawet kilka lat oraz te, w przypadku których zachodzi konieczność „zamrażania” środków jedynie na kilka miesięcy.

Polacy najczęściej wybierają inwestycje w krótkim czasie, takie, które trwają najdłużej rok. Taka decyzja podejmowana jest, pomimo iż doskonale zdajemy sobie sprawę, że tylko inwestycje długoterminowe mogą przynieść nam naprawdę pokaźny zysk.

Inwestycje pewne czy obarczone ryzykiem?

Stawiamy na te bezpieczne, które nie są ograniczone ryzykiem utraty części czy całości wniesionego kapitału. Do takich zaliczają się lokaty bankowe i konta oszczędnościowe.

Jeśli jednak chcemy zarobić więcej, musimy zdecydować się na te, w przypadku których istnieje ryzyko inwestycyjne. To między innymi fundusze inwestycyjne. Oczywiście nie ma pewności, że  inwestor pieniądze straci. Przy odpowiednim zarządzaniu nabytymi jednostkami uczestnictwa w funduszach, można sporo zarobić. Pomocni są również doradcy inwestycyjni, którzy zarządzają nabytym portfelem inwestycyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here