Niektórym oszczędzanie kojarzy się z odkładaniem dużych kwot, podobnie wysokie wpłaty kojarzą się z inwestowaniem. Tymczasem inwestować można także małe kwoty, bowiem przy inwestowaniu ważna jest regularność wpłat oraz perspektywa oszczędzania, rozłożona na lata.

Inwestycje bezpieczne
Małe kwoty warto odkładać na rachunkach oszczędnościowych. Są to rachunki prowadzone przez banki, przy czym ich posiadacz może dokonywać wpłat w dowolnej wysokości i w dowolnym czasie. Każda kwota wpłacona na rachunek jest oprocentowana, a odsetki są dopisywane na rachunku, co dodatkowo podnosi wysokość posiadanego kapitału. W przypadku lokat należy pamiętać, że lokata jest zakładana przy wpłacie kwoty wyższej niż kwota minimalna. Kwoty minimalne pozwalające na założenie lokaty ustalane są przez banki i mogą się dodatkowo różnić w zależności od rodzaju lokaty.

Fundusze inwestycyjne także przy małych kwotach
Niskich wpłat można również dokonywać w przypadku zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych. W wielu programach inwestycyjnych należy dokonywać wpłat w wysokości zadeklarowanej przy podpisaniu umowy, przy czym deklarowane wpłaty powinny być wyższe niż minimalna miesięczna kwota wpłat, wskazana przez TFI. Takie ograniczenie nie istnieje zwykle w funduszach inwestycyjnych, których jednostki można kupować samodzielnie. Przy inwestowaniu w jednostki należy pamiętać, że są to inwestycje długoterminowe, a prognozowane zyski będą zauważalne dopiero w perspektywie kilku lat.

Małe kwoty z myślą o emeryturze
Niewielkie kwoty warto za to inwestować w konta emerytalne. Na rynku dostępne są różne rodzaje programów emerytalnych, działające jako IKE i IKZE. Każdy dorosły Polak może posiadać tylko jedno konto IKE oraz jedno konto IKZE, przy czym ze względów podatkowych bardziej korzystne jest inwestowanie w swoją przyszłość z wykorzystaniem konta IKZE. Przy IKZE istnieje dodatkowo limit co do wysokości wpłat na taki rachunek, jednocześnie wszystkie wpłaty można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here