Sprężone powietrze to powszechnie wykorzystywane w przemyśle medium. Jego zaletą jest skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania. Jednocześnie wymaga ono wykorzystania powietrza stosunkowo czystego i pozbawionego nadmiaru wilgoci. W tym celu stosuje się rozbudowane systemy uzdatniania powietrza.

System uzdatniania powietrza – z czego się składa

Różne gałęzie przemysłu wymagają innego stopnia oczyszczenia powietrza. Przeważnie wystarczy jego osuszenie i pozbawienie zanieczyszczeń istniejących w gazie, którym oddychamy. W bardziej wymagających systemach konieczne jest także odolejenie powietrza.

Dostosowanie jakości sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego procesu technologicznego. Dostarczenie do systemu gazu o nieodpowiednich parametrach może prowadzić do skrócenia żywotności instalacji i urządzeń, co pociągać może za sobą duże straty finansowe i przestój w produkcji. To wystarczające argumenty przemawiające za koniecznością dostosowania jakości powietrza do wymagań systemu.

Na system uzdatniania powietrza mogą składać się:

 • elementy przeznaczone do osuszania powietrza, tj. osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne, separatory cyklonowe;
 • elementy oczyszczania powietrza – filtry sprężonego powietrza;
 • oczyszczanie sprężonego powietrza z cząstek oleju – kolumny z węglem aktywnym;
 • urządzenia do gospodarowania kondensatem.

Osuszanie powietrza

Pierwszym i podstawowym elementem uzdatniania sprężonego powietrza jest jego osuszenie. Pobieranie gazu bezpośrednio z atmosfery powoduje, że zasysane powietrze posiada zróżnicowaną wilgotność, która w trakcie sprężania może się skraplać i powodować uszkodzenia instalacji (m.in. korozję) oraz negatywnie wpływać na tworzony produkt. Skutecznym sposobem na usunięcie wilgoci jest zastosowanie separatorów cyklonowych, które oddzielają skropliny wody i usuwają je z systemu poprzez spust kondensatu.

o osuszania powietrza wykorzystywane są także osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne.  Pierwsze pozwalają na uzyskanie optymalnej ilości wilgoci w sprężonym powietrzu i pracują nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Drugie to gwarancja niezawodności i niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczanie powietrza

Zastosowanie filtrów sprężonego powietrza jest konieczne z punktu widzenia uzyskania czystego produktu końcowego. Ściśnięcie powietrza powoduje zwiększenie liczby zanieczyszczeń w jednostce objętości sprężonego gazu. Dlatego usunięcie cząstek, mikroorganizmów, molekuł i innych zanieczyszczeń jest konieczne dla zachowania prawidłowej pracy instalacji i jakości wytwarzanych produktów.

Usuwanie cząstek oleju

Ten rodzaj oczyszczania sprężonego powietrza ma znaczenie szczególnie w przypadku stosowania sprężarek w branżach wymagających czystego powietrza – np. spożywczej, medycznej, farmaceutycznej czy elektronicznej. Zastosowanie kolumn z węglem aktywnym pozwala na uzyskanie wolnego od oleju, smaku i zapachu powietrza.

Gospodarka kondensatem

Osuszanie, filtrowanie i odolejowanie powietrza wiąże się z powstawaniem kondensatu, który trzeba systematycznie usuwać z systemu. Niezbędnym elementem systemu są separatory kondensatu woda/olej, które usuwają olej z kondensatu, co sprawia, że pozostała woda z zanieczyszczeniami pochodzącymi z powietrza może być wydalana bezpośrednio do kanalizacji.  Innym elementem są spusty kondensatu pozwalające na usuwanie kondensatu z systemu.

Dlaczego warto stosować uzdatnianie powietrza?

Uzdatnianie powietrza ma bezpośredni wpływ na działanie całego systemu sprężania gazu. Warto tu wymienić przede wszystkim:

 • przedłużenie żywotności całego systemu i instalacji,
 • zmniejszenie kosztów produkcji,
 • zwiększenie produktywności,
 • podniesienie jakości wytwarzanych produktów,
 • poprawa efektywności ekonomicznej instalacji,
 • zapobieganie korozji i szybszego zużycia urządzeń,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Źródło: Almig – Sprężarki śrubowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here