spółka komandytowa

Spółka komandytowa nie jest najpopularniejszym sposoby na prowadzenie działalności gospodarcze jednak warto zapoznać się z jej formą i zasadami działania. W takiej spółce odpowiedzialność jednego ze wspólników jest ograniczona, natomiast drugi odpowiada wobec wierzycieli w sposób nieograniczony.Czym dokładnie jest spółka komandytowa i w jaki sposób działa? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-komandytowa-ksiegowosc-podatki-kapital-zakladowy/

Co to jest spółka komandytowa?

Jest to forma spółki osobowej, która posiada zdolność prawną, sądową oraz procesową, choć jednocześnie nie posiada osobowości prawnej. Taka spółka nie posiada ani zarządu, ani innych organów i nie odpowiada za swoje długi, ponieważ odpowiadają za nie samodzielnie wspólnicy.

Spółka ma możliwość:

 • nabywania prawa,
 • zaciągania zobowiązań,
 • kupowania nieruchomości 
 • pozywania i bycia pozwaną do sądu. 

Spółka komandytowa jest to spółka osobowa – podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowo-akcyjna. Jej celem jest wykonywanie działalności gospodarczej.

Kto tworzy spółkę komandytową? 

Tworzą ją minimum dwie osoby. Jak dzielą się ich role? 

 • komandytariusz (wspólnik pasywny) ogólnie nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Odpowiada głównie za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej.
 • komplementariusz (wspólnik aktywny) to osoba, która prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Taka osoba jest odpowiedzialna za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Wspólnikami wa takiej formie spółki mogą być osoby fizyczne, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne ze zdolność prawną. W nazwie spółki powinno znaleźć się nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy oraz dodanie przypisku „spółka komandytowa” (ze skrótem „sp.k.”).

Co powinno znaleźć się w umowie spółki komandytowej? 

W umowie zawarcia takiej formy spółki powinna znaleźć się:

 • nazwa, 
 • siedziba, 
 • przedmiot działalności spółki, 
 • czas trwania spółki (jeśli takowy jest wyznaczony),
 • wkład wnoszony przez wspólników i jego wartość,
 • zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli, czyli suma komandytowa.

Spółka komandytowa – kapitał zakładowy, księgowość, podatki

Podczas zawiązywania spółki komandytowej nie ma obowiązku wniesienia kapitału zakładowego.

Spółka komandytowa ma jednak obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Taki rodzaj spółki nie płaci podatku dochodowego. Daninę dla państwa płacą jej wspólnicy. Przychody określa się proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku. Prawa te są równe dla wszystkich wspólników – chyba, że umowa przewiduje inne rozwiązanie. Każdy wspólnik płaci sam za siebie podatek dochodowy: dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych. 

Spółka komandytowa jest podatnikiem (VAT).

Zobacz też: http://www.cegos.pl/estonski-cit-czym-jest-i-dla-kogo-jest-przeznaczony/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here