Rynek funduszy futures

W jaki sposób można podejrzeć dużych graczy?

Planując strategie na rynku warto czasami zainteresować się, jak postępują największe instytucje. Działając w ten sposób można nie tylko uniknąć poważnej wpadki, ale także podpatrzeć, w jaki sposób będą kształtowały się przyszłe trendy. Czy jest to dobra metoda na poznanie przyszłych zmian na giełdach?

Obecność dużego inwestora na rynku nie zawsze jest taka oczywista. Obserwując kurs danego aktywa nie sposób jest zauważyć pojedynczych graczy. Jest tak głównie na rynkach o dużej płynności. Na płytkich rynkach gwałtowne wybicie i spadek są mocniej odczuwalne. Dlatego niektórzy inwestorzy obserwują wolumen transakcji – w przypadku dużych anomalii można znaleźć informacje o posunięciach tzw. “grubych ryb”. Znacznie pewniejszą metodą są raporty COT publikowane co tydzień na amerykańskiej giełdzie. Zawierają istotne informacje na temat długich i krótkich pozycji zajmowanych przez największe grupy inwestorów, mających wpływ na wycenę rynku. Dzięki tym informacjom można dowiedzieć się o sile trendu na danym aktywie oraz szanse na jego kontynuację lub zmianę. Raporty COT są szczególnie ważne dla rynku metali szlachetnych oraz rynków walutowych.

Gdzie można inwestować zgodnie z posunięciami dużych funduszy?

Posiadanie samej wiedzy na rynku finansowym nie wystarczy, aby mieć duże zyski. Równie ważne jest zajęcie dogodnej pozycji – służą w tym celu domy maklerskie oraz platformy brokerskie. Umożliwiają dostęp do wielu rynków giełdowych i pozwalają kupować akcje, derywaty czy ETF-y właściwie bez ograniczeń. Jeśli chcesz mieć dostęp do najbardziej perspektywicznych rynków kontraktów terminowych, to sprawdź na stronie ofertę jednego z największych brokerów inwestycyjnych.

Jak wygląda rynek futures?

W rozpoznaniu sytuacji na rynkach kontraktów terminowych pomocne bywa rozróżnienie pomiędzy uczestnikami rynku. To oni decydują o ostatecznym formowaniu się wyceny kontraktów:

  • fundusze hedgingowe – zajmują się spekulacją, operując pieniędzmi klientów.
  • banki – wykorzystują kontrakty w zarządzaniu ryzykiem,
  • inwestorzy instytucjonalni – są to ubezpieczyciele oraz duże podmioty, które zabezpieczają ceny swoich pozycji w przyszłych okresach.
  1. podmioty zabezpieczające ryzyko – ich rolą jest zapewnienie płynności. Biorą na siebie ryzyko od innych podmiotów na rynku.

Z punktu widzenia pojedynczego inwestora najważniejszą grupą są banki. W raportach COT można ich śledzić pod nazwą commercials – mają największy wpływ na wysokość kursu danego aktywa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here