Osoby fizyczne, które uzyskują przychody ze źródeł określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na odpowiednim formularzu PIT. Wybór formularza oraz załączników uzależniony jest od rodzaju osiąganych dochodów. Od stycznia do 30 kwietnia 2018 będzie można składać PITy do właściwych urzędów skarbowych. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają czas do 30 kwietnia, natomiast korzystający z rozliczenia ryczałtowego, (składający PIT 28) mają czas do ostatniego dnia stycznia. Musimy także pamiętać, że jeśli w ciągu jednego roku podatkowego uzyskamy dochody z kilku różnych źródeł, opodatkowaniu podlega suma dochodów uzyskanych ze wszystkich tych  źródeł. Bardzo wygodną i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem formą rozliczenie rocznego, jest rozliczenie PIT online. Umożliwia ona przekazanie wypełnionego PIT online 2017 do urzędu bez konieczności wychodzenia z domu. Podatnicy mają do dyspozycji różne możliwości wypełnienia i przesłania PIT online 2018 do organów skarbowych. Mogą skorzystać z jednego z wielu programów służących do rozliczenia PIT online, który  wypełnia za podatnika zeznanie roczne w ciągu zaledwie 5 minut. Korzystając z takiego programu czujemy się wręcz prowadzeni za rękę przechodząc kolejne etapy rozliczenia podatku. Programy podpowiedzą w łatwy i przystępny sposób, jak rozliczyć PIT. Wypełniając PIT online 2018 pamiętajmy, że dobry program PIT (np. PITax.pl Łatwe podatki) wybierze odpowiedni formularz wraz z załącznikami, wykona obliczenia, umieści dane adresowe i osobowe w odpowiednich rubrykach a także umożliwia wydrukowanie PIT-u lub przesłanie go do urzędu skarbowego przez Internet. W zeszłym roku, jak poinformowało Ministerstwo Finansów, został pobity rekord w ilości internetowego rozliczenia podatku dochodowego. Rozliczenie PIT online przesłało do urzędów skarbowych ponad 8,5 miliona osób. Na pewno wynik ten był możliwy do osiągnięcia za sprawą udogodnienia, jaką jest udostępniona na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów usługa  PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe dla najpopularniejszych PIT online 2018  (PIT 37 i PIT 38). Na wspomnianym wyżej Portalu Podatkowym zostały umieszczone wstępnie uzupełnione  przez pracowników urzędów skarbowych nasze roczne PIT-37 i PIT-38.  Do podatnika należy jedynie  weryfikacja zawartych w PFR danych oraz uzupełnienie PIT online 2017  o przysługujące ulgi i odliczenia. W tym roku możemy pomniejszyć roczny dochód, a co za tym idzie podatek, korzystając między innymi z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na Internet, ulgi na IKZE a także darowizny. Przy rozliczeniu PIT online 2017,  mamy również możliwość przekazania 1%  podatku na wskazaną  organizację pożytku publicznego (OPP). Dzięki usłudze PFR na pewno unikniemy błędów podczas przepisywania danych z informacji od płatników.

Roczne rozliczenie PIT online – korekta

Jeśli zorientujemy się,  że z jakiś powodów, nieumyślnie popełniliśmy błąd podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego, nie popadajmy w panikę ! Każdy podatnik ma na złożenie korekty błędnie wypełnionego PIT, także (PIT online) pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe wymagające korekty. Dla przykładu: korektę deklaracji złożonej  w 2018 roku musimy dostarczyć do fiskusa do roku 2023. Nie można zapomnieć o tym obowiązku niezależnie od tego, czy wynik pomyłki w oryginalnym dokumencie (papierowym lub elektronicznym) był korzystny dla skarbu państwa, czy dla podatnika. Przed rokiem 2016 każda z osób składająca korektę do rocznego zeznania podatkowego PIT, miała obowiązek dołączenia formularza ORD-ZU, który zawierał uzasadnienie konieczności złożenia korekty do wcześniej złożonej deklaracji PIT. Od 2016 roku obowiązek ten został zniesiony.  Korektę do zeznania PIT jesteśmy zobowiązani wykonać na tym samym formularzu, który obowiązywał w roku przesłania oryginalnego PIT. To znaczy, że jeśli na przykład w 2017 roku korygujemy deklarację podatkową za rok 2014, nasza korekta powinna być przesłana na formularzu  PIT , który obowiązywał  w roku 2014. Jeśli nasza deklaracja, której dotyczy korekta, wypełniona była przy pomocy programu do rozliczenia PIT i przesyłana jako PIT online, wystarczy, że w odpowiednim polu zaznaczymy „korekta zeznania” i zmienimy pierwotne zeznanie podatkowego. Od tego momentu pod uwagę będzie brane tylko skorygowane rozliczenie podatku PIT  a  kontrole dotyczyć będą danych zawartych w zeznaniu korygującym.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here