Prokurator to osoba, która już samą swoją nazwą wzbudza grozę. Kojarzy się go przede wszystkim z kimś, kto robi co w swoich siłach, aby kogoś oskarżyć i zamknąć w więzieniu. Rzeczywiście, do zawodu tego należy między innymi formułowanie oraz podtrzymywanie aktu oskarżenia, aczkolwiek kojarzenie tej profesji jedynie z tym, spłyca działanie prokuratora.

Prokurator jako zawód prawniczy

Na początku warto nadmienić, że prokurator to jeden z wielu zawodów prawniczych. Wśród innych profesji tego typu wymienia się między innymi: adwokata, notariusza, mediatora oraz sędziego. Prawnik to osoba, która po prostu zajmuje się prawem – badając je w teorii lub działając na podstawie jego w praktyce. Adwokat jest prawnikiem, który świadczy pomoc prawną, głównie przez obronę. Notariusz jest prawnikiem, który sporządza dokumenty prawne, głównie testamenty. Mediator to prawnik, który ma za zadanie prowadzić mediacje między zwaśnionymi stronami, aczkolwiek bez wpływania na ich ostateczny wynik. Sędzia to prawnik, który ma za zadanie orzekać wyroki w sprawach toczących przed sądem lub trybunałem. Pozostaje jeszcze prokurator. Prokurat jest prawnikiem, który ma za zadanie ścigać przestępstwa przez wnoszenie i podtrzymywanie aktów oskarżenia. Ale prokurator nie tylko zawód wykonywany przez jakąś osobę, to również organ władzy państwowej.

Prokurator jako organ władzy państwowej

Każde państwo posiada prokuraturę. Pomaga ona w zaprowadzaniu porządku przez wyłapywanie przestępstw. Prokurator zatem to po pierwsze zawód prawniczy, a po drugie organ władzy państwowej, funkcjonariusz uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności. Wylicza się trzy kategorie prokuratorów: Prokuratora Generalnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Osoby, które zostają prokuratorami

Aby zostać prokuratorem trzeba spełnić szereg czynników. Przede wszystkim należy posiadać obywatelstwo danego kraju oraz pełnie praw cywilnych i obywatelskich. Rzecz jasna należy też ukończyć studia prawnicze i zdać egzamin prokuratorski lub sędziowski. Inne wytyczne to ukończenie dwudziestego szóstego roku życia, pełnienie wcześniej funkcji asesora prokuratorskiego lub sądowego oraz nieskazitelny charakter.

Obowiązki w zawodzie prawniczym

Prokurator słynie z wnoszenia aktu oskarżenia i podtrzymywania aktu oskarżenia, stąd też nazywa się go otocznie oskarżycielem. Prokurator to zawód, który najprościej rzecz ujmując wykrywa i ściga przestępstwa w celu zaprowadzenia porządku. Ponadto prowadzą kontrolę nad postępowaniem przygotowawczym przez wszczynanie, umarzanie i zamykanie sprawy. Nie muszą, ale mogą dokonywać przesłuchań oraz przeszukań. Występują do sądu z wnioskiem o aresztowanie. Wystawiają listy gończe. Dokonują zatrzymań.

Specyfika profesji prokuratora

Prokurator to zawód, który powinna wykonywać osoba o niemal krystalicznym charakterze. Nie może angażować się politycznie, ani pozostawać w bliskich relacjach z sędziami. Najważniejsze, aby zawsze pozostawał bezstronny i nie kierował się emocjami.

Źródło: Kancelaria EA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here