Przedsiębiorcy często wyrażają zainteresowanie jakie są możliwościami na zmniejszenie podatku dochodowego, jaki co miesiąc musi płacić.

Przedsiębiorcy często wyrażają zainteresowanie jakie są możliwościami na zmniejszenie podatku dochodowego, jaki co miesiąc musi płacić.

Każda osoba posiadająca własną firmę ma na uwadze jej rozwój oraz osiąganie możliwie najwyższych przychodów. Istnieją pewne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pozwalają obniżyć podatek dochodowy. Koszty te są tak samo określane zarówno przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Jako koszt uzyskania przychodu definiuje się te koszty, które poczyniono w celu uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, oprócz wydatków wyłączonych spod tego zapisu.

Prawna interpretacja tego przepisu jest więc taka, że podatnik może odliczyć wydatki poniesione na rzecz przychodu, jeśli nie należą one do wydatków zapisanych w wyłączeniach oraz jeśli są one związane z działalnością i przyczyniają się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

Podmioty przeprowadzające kontrolę podatkową, poprzez pewne stałe interpretacje oraz samą ustawę, za koszt uzyskania przychodu uznają wydatek, który:

  1. poniósł podatnik, a do jego pokrycia użył swoich własnych zasobów,

  2. jest rzeczywisty, czyli z jego tytułu podatnik nie otrzymał żadnego zwrotu,

  3. jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika,

  4. miał miejsce dla uzyskania, zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu,

  5. jest potwierdzony przez odpowiednią dokumentację,

  6. nie stanowi wydatków wyłączonych, których spis znajduje się w art. 23 updof i art. 16 updop.

Zgodnie z wyrokami sądowymi powszechnie uważa się, że dla wliczenia danego kosztu w uzyskane dochody należy nie tylko dokonać transakcji kupna towaru lub usługi, ale również odpowiednio to udokumentować. Na podatniku spoczywa więc obowiązek posiadania odpowiedniego potwierdzenia odnośnie poczynienia wydatku oraz szczegółów dotyczących tej transakcji.

Autor: księgowość gdynia firma Parakairon Sp. z.o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here