# Kto robi onboarding?

## Wprowadzenie

Onboarding to proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Jest to kluczowy etap, który ma na celu zapewnienie, że nowi pracownicy czują się komfortowo i dobrze zintegrowani w miejscu pracy. Ale kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tego procesu? Czy to zadanie spoczywa na barkach jednej osoby czy może jest to wspólna odpowiedzialność całego zespołu? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i dowiemy się, kto zazwyczaj wykonuje onboarding w organizacji.

## Kierownik zespołu

### Rola kierownika zespołu w onboardingu

Kierownik zespołu odgrywa kluczową rolę w procesie onboardingu. To właśnie on jest odpowiedzialny za wprowadzenie nowego pracownika do zespołu i zapewnienie mu niezbędnych informacji oraz wsparcia. Kierownik zespołu powinien być odpowiednio przygotowany do tego zadania i mieć wiedzę na temat procesów i procedur w organizacji.

### Zadania kierownika zespołu w onboardingu

– Przedstawienie nowemu pracownikowi członków zespołu i innych kluczowych osób w organizacji.
– Przekazanie informacji na temat celów, wartości i misji organizacji.
– Zapewnienie dostępu do niezbędnych narzędzi i zasobów.
– Przedstawienie nowemu pracownikowi obowiązujących procedur i polityk w organizacji.
– Udzielanie wsparcia i odpowiedzi na pytania nowego pracownika.

## Dział HR

### Rola działu HR w onboardingu

Dział HR (Human Resources) odgrywa również istotną rolę w procesie onboardingu. To właśnie ten dział jest odpowiedzialny za formalności związane z zatrudnieniem nowego pracownika, takie jak podpisanie umowy o pracę, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych itp. Ponadto, dział HR może również zapewnić nowemu pracownikowi niezbędne szkolenia wstępne.

### Zadania działu HR w onboardingu

– Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika.
– Organizacja spotkań wprowadzających, na których przedstawiane są informacje na temat organizacji, polityk i procedur.
– Zapewnienie niezbędnych szkoleń wstępnych.
– Udzielanie wsparcia w zakresie administracyjnym i formalności związanych z zatrudnieniem.

## Zespół

### Rola zespołu w onboardingu

Zespół, w którym nowy pracownik będzie pracować, również odgrywa istotną rolę w procesie onboardingu. To właśnie członkowie zespołu mają bezpośredni kontakt z nowym pracownikiem i mogą pomóc mu w szybkim dostosowaniu się do nowego środowiska pracy.

### Zadania zespołu w onboardingu

– Przedstawienie nowemu pracownikowi członków zespołu.
– Pomoc w zapoznaniu się z zadaniami i obowiązkami.
– Udzielanie wsparcia i odpowiedzi na pytania.
– Zapewnienie wsparcia w procesie integracji.

## Podsumowanie

Onboarding to ważny proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Odpowiedzialność za przeprowadzenie tego procesu spoczywa na kilku podmiotach. Kierownik zespołu, dział HR oraz zespół mają kluczowe zadania do wykonania, aby zapewnić nowym pracownikom komfortowe i efektywne wprowadzenie do organizacji. Współpraca między tymi podmiotami jest kluczowa dla sukcesu procesu onboardingu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.kobiecymokiem.pl/ w celu uzyskania informacji na temat tego, kto wykonuje onboarding.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here