Notariusz to osoba zaufania publicznego, tak więc kojarzymy ten zawód z uczciwością, rzetelnością oraz bezstronnością. Obowiązki notariusza są zawarte w kilku aktach prawnych, do których dostęp ma każdy z nas, jego rola jest podzielona na poszczególne grupy.

Ogólne obowiązki notariusza

Jeżeli chcemy zapoznać się z ogólnymi obowiązkami notariusza, należy przejrzeć postanowienia Kodeksu Etyki Zawodowej. Do jego podstawowych obowiązków należy:

– wykonywanie swoich czynności zgodnie z prawem oraz na podstawie swojej wiedzy, co musi czynić z dużą starannością. Co ciekawe osoba wykonująca zawód notariusza może zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, nawet jeżeli działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
– wykonywanie czynności musi odbywać się osobiście. Notariusza katowice nie może zastąpić żadna bliska mu osoba, wszystkie prace należące do jego kompetencji muszą być wykonane przez niego osobiście.
– zakaz pobierania pieniędzy innych, niż wynagrodzenia za wykonywanie czynności, które należą do jego kompetencji.

Obowiązki wobec stron czynności

Wśród obowiązków notariusza wobec stron czynności Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza wymienia również obowiązek zastosowania odpowiednich rozwiązań prawnych, które są zgodne z wolą klienta. Notariusz katowice nie może sugerować klientowi, ani pomagać mu w obejściu prawa. Spoczywa nam nim również obowiązek godnego reprezentowania urzędu, zachowania powagi, gdy stroną czynnością są instytucje państwowe czy samorządowe. Notariusz powinien odmówić pomocy w przypadku konfliktu pomiędzy stronami czy sprzeczności ich interesów. Może też odmówić wykonywania swoich obowiązków, jeżeli klient zachowuje się w sposób nieodpowiedni.

Zadaniem notariusza jest również dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez współpracowników, bezpieczne przechowywanie dokumentacji z zakresu wykonywanych czynności. Warto wiedzieć, że od zachowania tajemnicy notariusza katowice możne zwolnić orzeczenie sądu lub oświadczenie wszystkich uczestników czynności notarialnych.

Obowiązki wobec innych notariuszy

Notariusz katowice ma również pewnie obowiązki względem swoich kolegów po fachu. Przede wszystkim powinien być wobec nich uczciwy i lojalny, nie może wykonywać czynności, do których wcześniej przystąpił już inny notariusz. Nie wolno mu bez zgody Rady Izby Notarialnej otwierać kancelarii w tym samym budynku, w którym mieści się inna kancelaria notarialna. Z szacunku do swojego zawodu i innych notariuszy katowice nie powinien też w krytyczny sposób wypowiadać się na temat pracy innych kancelarii.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here