Kwota 10 000 złotych jest wystarczająco wysoka, aby czerpać zyski z naliczonych odsetek czy dochodów, jakie zapewnia inwestycja. Pojawia się jeszcze kwestia, w co warto zainwestować taką kwotę.

Oszczędzanie w banku
Dla osób, które wolą niższe, ale pewne zyski, rekomendowane są rachunki oszczędnościowe oraz lokaty terminowe. Oba rodzaje produktów oferowane są przez banki, przy czym otwiera się je bezpłatnie, niejednokrotnie ich założenie nie jest uzależnione od faktu posiadania rachunku bieżącego w danym banku. O ile rachunki oszczędnościowe różnią się co najwyżej oprocentowaniem, o tyle w przypadku lokat można wybrać lokaty o zróżnicowanej długości. Oprocentowanie obydwu rodzajów rachunków jest stosunkowo niskie i obecnie nie przekracza 3%.

Polisy i produkty inwestycyjne
Na popularności zyskują również produkty inwestycyjne, które bardzo często łączy się z dodatkowym ubezpieczeniem na niskie kwoty. Ubezpieczenie powoduje, że klient korzysta z naliczonych odsetek, od których nie są naliczane odsetki z tytułu podatku od zysków kapitałowych. 10000 złotych to często kwota minimalna, jaką należy wpłacić decydując się na skorzystanie z produktu inwestycyjnego. Przy wyborze takiego produktu należy pamiętać, że jest on dostępny jedynie przez krótki czas (okres ten jest zwany czasem subskrypcji), dodatkowo produkty inwestycyjne obarczone są dość dużym ryzykiem i mogą nie przynieść spodziewanych zysków. Podobne produkty oferują również towarzystwa ubezpieczeniowe, które łączą w sobie produkt strukturyzowany z ubezpieczeniem na życie.

Akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych
Osoby o wyższej skłonności do ponoszenia ryzyka, które jednocześnie oczekują wyższych zysków, mogą się zdecydować na samodzielne inwestowanie w akcje na GPW. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z nakładami czasu, dlatego część inwestorów woli skorzystać z produktów oferowanych przez TFI. W zależności od możliwości mogą oni wybierać samodzielnie jednostki funduszy inwestycyjnych, mogą również skorzystać z produktów inwestycyjnych, które są w ofercie funduszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here