# Kiedy zaczyna się onboarding?

## Wprowadzenie

Onboarding to proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji. Jest to kluczowy etap, który ma na celu zapewnienie, że nowy pracownik czuje się mile widziany, zintegrowany z zespołem i gotowy do rozpoczęcia pracy. Ale kiedy dokładnie zaczyna się ten proces? Czy to już w momencie podpisania umowy, czy może dopiero w pierwszym dniu pracy? W tym artykule przyjrzymy się temu pytaniu i omówimy, kiedy dokładnie zaczyna się onboarding.

## Kiedy zaczyna się onboarding?

### Przed podpisaniem umowy

Onboarding może zaczynać się już przed podpisaniem umowy o pracę. W tym przypadku, proces onboardingu może obejmować:

1. **Rekrutację i selekcję**: W tym etapie pracodawca może zapewnić nowemu pracownikowi informacje na temat organizacji, jej wartości i kultury pracy. Może również przedstawić mu zespół, z którym będzie współpracować.

2. **Przygotowanie dokumentów**: Pracodawca może poprosić nowego pracownika o wypełnienie różnych dokumentów, takich jak formularze podatkowe czy umowa o poufności. To pozwoli na zaoszczędzenie czasu w pierwszym dniu pracy.

### Pierwszy dzień pracy

Najczęściej jednak onboarding rozpoczyna się w pierwszym dniu pracy. W tym momencie nowy pracownik staje się pełnoprawnym członkiem zespołu i rozpoczyna swoją przygodę w nowej organizacji. W pierwszym dniu pracy onboarding może obejmować:

1. **Przywitanie i zapoznanie**: Nowy pracownik zostaje powitany przez swojego przełożonego lub osobę odpowiedzialną za onboarding. Przedstawia mu się zespół i zapoznaje z miejscem pracy.

2. **Szkolenie wstępne**: W pierwszym dniu pracy nowy pracownik może otrzymać szkolenie wstępne, które ma na celu zapoznanie go z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji. Może to obejmować szkolenie BHP, zapoznanie z systemami informatycznymi czy omówienie celów i oczekiwań.

3. **Przekazanie informacji**: Nowy pracownik otrzymuje informacje na temat swoich obowiązków, celów, oczekiwań oraz zasad współpracy. Przekazywane są również informacje na temat beneficjów, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy programy motywacyjne.

## Podsumowanie

Onboarding to proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji. Może zaczynać się już przed podpisaniem umowy o pracę, ale najczęściej rozpoczyna się w pierwszym dniu pracy. W tym momencie nowy pracownik zostaje powitany, zapoznany z zespołem i miejscem pracy, otrzymuje szkolenie wstępne oraz informacje na temat swoich obowiązków i beneficjów. Wszystko po to, aby nowy pracownik czuł się mile widziany, zintegrowany z zespołem i gotowy do rozpoczęcia pracy.

Zapraszamy do rozpoczęcia onboardingu! Kliknij tutaj, aby przejść do strony: https://www.istaszow.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here