24 stycznia 2018 roku ma wejść w życie rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, aktualizujące dotychczasowe ustalenia. Zgodnie z postanowieniem Ministra Środowiska, przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów będą musieli dostosować swoje pojazdy do nowych wymagań.

Zasady dotyczące transportu odpadów

Stosowanie się do przepisów określających zasady dotyczące przewozu odpadów pozwala nie tylko na efektywne prowadzenie firmy, ale również odgrywa znaczącą rolę w ochronie środowiska. Odpady usuwane z miejsca składowania w terminie nie kumulują się, a tym samym nie wpływają negatywnie na wydajność oraz nie powodują utrudnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Transport odpadów w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w powiązaniu z Ustawą o Transporcie Odpadów z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wymagania te odnoszą się również do infrastruktury transportowej, sposobu przewozu jak również sposobów oznakowania pojazdów.

Warto zaznaczyć, że zawarte w rozporządzeniu ustalenia nie odnoszą się do transportu odpadów niebezpiecznych. Transport tego rodzaju odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów regulujących transport towarów niebezpiecznych. Podstawą prawną w tym przypadku jest Umowa Europejska ADR.

Zasady dotyczące transportu odpadów

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku transport drogowy odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska, jak również bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Szczególny nacisk jest kładziony w tym wypadku na uwzględnienie właściwości chemicznych i fizycznych odpadów oraz zagrożenie, jakie w związku z tym mogą stanowić. Podmioty naruszające lub niestosujące się do przepisów podlegają karze aresztu lub grzywny.

Transportujący odpady musi najpierw uzyskać zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Dokument ten wydawany jest na podstawie wniosku złożonego do starosty.

Pojazdy, którymi są przewożone odpady, powinny być odpowiednio oznakowane. Oznaczenia te muszą zawierać informacje dotyczące potencjalnego wpływu przewożonych materiałów lub substancji na środowisko.

W momencie gdy dochodzi do zlecenia usługi transportu odpadów, zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania podmiotowi transportującemu miejsca, do którego powinny zostać dostarczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad krajowego oraz międzynarodowego przemieszczania odpadów można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Joanna Jędrzejczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here