Faktoring to odpowiedź na problemy trapiące polskich przedsiębiorców. Dzięki faktoringowi w znaczący sposób poprawia się stabilność oraz płynność finansową firmy, a przedsiębiorstwa uniezależniają się od ewentualnej niewypłacalności partnerów biznesowych.

Faktoring z roku na rok staję się coraz popularniejszą usługą finansową w Polsce. Jak pokazują dane Polskiego Związku Faktorów, tylko w III kwartale 2017, z usług faktoringowych skorzystało ponad 8,5 tys. polskich firm. Szacuje się, że wzrost faktoringu będzie dynamicznie rósł. Jedną ze sprawdzonych firm jest Bibby Financial Services, która działa na polskim rynku już od ponad 15 lat w Polsce.

Branżami, które najchętniej korzystają z usług faktoringowych, są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, transportertem, dystrybucją, a także przedsiębiorstwa budowlane, usługowe i detaliczne. Należy pamiętać, że faktoring nie jest zarezerwowany jedynie dla dużych firm. O zaletach tego typu usług mogą przekonać się firmy działające w sektorze MŚP.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Przedsiębiorstwa, które chcą po raz pierwszy skorzystać z usług faktoringowych, mogą stanąć przed poważnym dylematem: jaki rodzaj wybrać? W związku z dynamicznym rozwojem faktoringu w Polsce można spotkać wiele rozwiązań. Jednak wśród głównych typów można wymienić: faktoring pełny (zwany także faktoringiem bez regresu) oraz faktoring niepełny (zwanym faktoringiem bez regresu).

Faktoring pełny jest usługą polegającą na finansowanie nawet 90% wartości sprzedaży widniejącej na fakturze wraz z przeniesieniem ryzyka niewypłącalności partnerów biznesów na faktora, czyli firmę świadczącą usługi faktoringowe.

Z kolei faktoring niepełny to usługa faktoringowa, która umożliwia dostęp do szybkiej gotówki za sprzedaż towarów lub usług, bez przeniesienia ryzyka ewentualnej niewypłacalności na faktora. Zaletami faktoringu z regresem jest przede wszystkim niższy koszt tej usługi, co sprawia, że faktoring z regresem (krajowy) jest drugą najpopularniejszą usługą faktoringową w Polsce.

Zalety faktoringu

Niezależnie od wyboru rodzaju usług faktoringowych, warto pamiętać, że tego typu usługi finansowe, znacznie skracają czas oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów za sprzedane towary i usługi, a także umożliwiają terminowe regulowanie należności w ZUS, US, w postaci rat leasingowych, wynagrodzeń oraz innych bieżących świadczeń. Faktoring wzmacnia konkurencyjność firmy, dzięki dłuższym terminom płatności dla kontrahentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here