Granie na giełdzie dla rosnącej grupy inwestorów staje się sposobem an regularne zarabianie. Wystarczy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z aktualnymi trendami gospodarczymi, do tego dochodzi wykorzystanie wiedzy z zakresu ekonomii oraz nakłady czasu, aby inwestować i uzyskiwać dość wysokie stopy zwrotu. O czym należy pamiętać zanim rozpoczniemy grę na giełdzie?

Duże zyski i duże ryzyko
Kupno i sprzedaż akcji mogą przynieść wysokie zyski, ale również w wielu przypadkach zakup akcji zgodnie z trendami może się skończyć dużą stratą. Przy inwestowaniu w akcje należy pamiętać o dywersyfikacji ryzyka, co oznacza, że jedynie część posiadanych środków powinna być zainwestowana w akcje charakteryzujące się dość dużymi wahaniami kursów. Nawet do 50% posiadanych środków warto trzymać w akcjach spółek energetycznych, gazowych czy należących w dużej części do Skarbu Państwa, bowiem ich kursy są stabilne, zaś same spółki wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendy. Choć wysokość dywidendy wypłacanej na jedną akcję różni się pod względem kwoty, to dla części inwestorów jest ona sposobem na zminimalizowanie poniesionych strat. Z tego powodu część inwestorów dywersyfikuje ryzyko poprzez zakup tych akcji, za które będzie wypłacana dywidenda zgodnie z ogłoszeniami spółek.

Śledzenie trendów rynkowych
Przy inwestowaniu na giełdzie nie wystarczy jedynie intuicja. Wskazane natomiast jest posiadanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Działania polityków na całym świecie mają bardzo duże przełożenie na wahania na giełdach, jednocześnie na kursy wybranych spółek giełdowych wpływają informacje o zawartych kontraktach czy też o podpisanych umowach z nowymi kontrahentami.

Najpewniejsze inwestycje giełdowe to inwestycje w akcje spółek, których specyfikę działania zna inwestor. Choć maklerzy sugerują, aby w portfelu posiadać akcje różnych spółek, bowiem to pozwoli na zmniejszenie ryzyka straty, to zdecydowanie lepszym sposobem jest inwestowanie w akcje spółek ze ściśle określonej branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here