Zwiększenie jakości wyrobów i usług podnosi konkurencyjność na rynku, a tym samym wpływa na wyższe zyski. Dlatego firmy stawiające na rozwój wprowadzają i stosują u siebie System Zarządzania Jakością. System ten daje gwarancję stałej wysokiej jakości towarów i usług. Potwierdza to certyfikat ISO 9001.

Międzynarodowe normy składające się na System Zarządzania Jakością dotyczą wielu aspektów, między innymi surowców, sposobów ich pozyskiwania, regulacji procesu produkcyjnego lub świadczenia usługi, a także kadry pracowniczej. Certyfikat ISO 9001 jest honorowany międzynarodowo, co znacznie poszerza horyzonty działalności posiadającej go firmy.

Najważniejszy jest klient

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że firma go posiadająca słucha opinii klienta i dba o jego potrzeby. Ważne są w tym procesie informacje zwrotne, które można uzyskać np. poprzez przeprowadzenie ankiety czy zachęcenie klienta do wystawienia opinii w internecie.

Takie podejście sprawia, że produkty i usługi mogą być coraz lepsze, a tym samym bardziej konkurencyjne na rynku. Sugerowanie się potrzebami klientów przedstawia firmę w dobrym świetle i świadczy o jej nowoczesności.

Podejście procesowe zwiększa jakość i wydajność

Wprowadzanie norm Systemu Zarządzania Jakością wymaga weryfikacji i usprawnienia procesu produkcyjnego lub świadczenia usługi. Stosowanym rozwiązaniem jest traktowanie poszczególnych etapów produkcji czy wykonywania usługi jako elementów składowych jednego, całościowego procesu. To podejście pozwala na zsynchronizowanie tych etapów i poprawę wydajności produkcyjnej lub usługowej. Przynosi to dodatkowe zyski z działalności i zapewnia jej ciągłość.

Pracownicy zaangażowani w rozwój firmy

Bardzo ważnym elementem Systemu Zarządzania Jakością jest zaangażowanie pracowników w rozwój firmy. Właściwe oszacowanie mocnych i słabych stron pracowników, pozwala przydzielić im zadania odpowiednie do umiejętności. Dokładne określenie kompetencji, zadań i zakresu odpowiedzialności nie tylko podnosi morale zespołu, ale też przynosi dodatkowe zyski przez poprawę wydajności produkcji lub świadczenia usług.

Współpraca z dostawcami i obopólne korzyści

Niezbędne dla uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest ustalenie wzajemnych relacji z dostawcami i usługodawcami. Dzięki określeniu stałych zasad współpracy można uzyskać korzystne warunki dla obu stron, np. lepszej jakości surowiec czy ciągłość dostaw i dodatkowe promocje czy rabaty obniżające koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zalety wprowadzenia norm Systemu Zarządzania Jakością

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością sprawia, że zyski rosną, zapewniona zostaje ciągłość działania i stała jakość produktów lub oferowanych usług. Firma staje się konkurencyjna nie tylko na rynku polskim, ale także międzynarodowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here