Według GUS zasobność Polaków wzrasta, jednocześnie KNF podkreśla, że statystyczny Polak posiada oszczędności w wysokości co najwyżej dwóch pensji. Sami zainteresowani podkreślają, że nie mają wystarczających dochodów, aby oszczędzać. Tymczasem wystarczy skorzystać z prostych instrumentów i regularnie odkładać nawet niewielkie kwoty, aby w perspektywie kilku lat móc się cieszyć dochodami w określonej wysokości.

Gdzie warto ulokować oszczędności – tradycyjnie w bankach
Najprostszym sposobem na odkładanie nawet niewielkich kwot jest ich regularne odkładanie. Mogą to być nawet bardzo niskie kwoty, rzędu kilku złotych, które warto przelewać na rachunek oszczędnościowy. Ograniczenie w postaci jednej bezpłatnej wypłaty z rachunku w miesiącu skutecznie powstrzymuje oszczędzającego od wypłaty. Zgromadzone na rachunku środki są oprocentowane od pierwszej wpłaty. Przy nieco wyższych kwotach warto pomyśleć o lokatach terminowych. Lokaty otwiera się na różne okresy – od jednego dnia do kilku miesięcy, przy czym banki same określają minimalną kwotę, która uprawnia do otworzenia depozytu. Przy lokatach na krótsze okresy minimalna wpłata to co najmniej 500 złotych.

Inwestycje dla osób lubiących ryzyko
Oszczędzanie na rachunkach oszczędnościowych czy lokatach oferują oszczędzającym stabilne choć dość niskie zyski. Przez ostatnie lata na dużo większe zyski mogli liczyć klienci inwestujący w jednostki funduszy inwestycyjnych, które notowały dość wysokie stopy zwrotu. W przypadku oszczędzania w TFI należy jedynie wybrać rodzaj portfela, dzięki czemu oszczędzający może liczyć na wyższe zyski, uzależnione od sytuacji gospodarczej. Wyższe zyski wiążą się jednak z wyższym ryzkiem, które również charakteryzuje samodzielne inwestowanie w akcje różnych spółek. Dużo bezpieczniejsze są obligacje, w tym w szczególności obligacje Skarbu Państwa, które są emitowane jako papiery z prawem do wykupu po nawet kilkunastu latach. Ze względu na długi termin obligacje nie są zbyt popularne wśród inwestorów jako alternatywa dla nisko oprocentowanych depozytów bankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here