etf

Jesteś żywo zainteresowany branżą kryptowalut, ale wciąż nie poruszasz się w niej swobodnie? Natknąłeś się na termin ETF i nie wiesz, co tak naprawdę oznacza? Ten artykuł jest dla Ciebie: przeczytaj i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie mają bezpośredni związek z ETF.

Czym jest ETF? 

ETF (ang. exchange-traded founds) to rodzaj giełdowego narzędzia inwestycyjnego, działającego na podobnej zasadzie, co popularne fundusze inwestycyjne, przeznaczone dla szerokiego grona zainteresowanych. Jak inwestować w ETF? Za pośrednictwem konta inwestycyjnego. Fundusze ETF funkcjonują na całym świecie, w obrębie różnych giełd i opierają się na różnych indeksach.

Istotny dla gracza giełdowego jest fakt, że ETF jest narzędziem inwestycyjnym i podmiotem emitującym własne akcje (tzw. jednostki uczestnictwa). Zakup takiej jednostki pozwala inwestorowi na udział w całkowitych aktywach fundusz. 

Czy ETF to papier wartościowy lub akcje?

ETF, jako giełdowy fundusz inwestycyjny nie jest papierem wartościowym, ale jest nim jednostka uczestnictwa w tym funduszu i to ona podlega inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych. Interesujący jest fakt, że ETF-y i papiery wartościowe mają cechę wspólną: sposób notowania ich certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie jest taki sam. Oznacza to, że można je na bieżąco (tj. w każdej sesji) kupować i sprzedawać. Ich wycena jest bardzo płynna. 

Czy ETF-y to akcje? Mimo wspomnianej już cechy wspólnej ETF-ów nie należy utożsamiać z akcjami. Co więcej, ETF jako giełdowy fundusz inwestycyjny nie emituje akcji, lecz certyfikaty i to one są notowane na parkiecie giełdowym. 

Jakie są rodzaje ETF? 

Obecnie w branży mówi się o kilku rodzajach ETF. Kwalifikacja funduszu zawsze zależy od tego, w jaki sposób odwzorowuje on indeks lub opierać się na innych narzędziach finansowych, m.in.:

– ETF na obligacje. Inwestowanie w tym przypadku jest bezpieczne: ETF podążają za zmianami cen konkretnych obligacji;

ETF na kryptowaluty. To nowy typ funduszu ETF: bazuje on na rynku kryptowalutowym;

– ETF akcje. Fundusz ETF inwestuje w wybrany koszyk akcji notowanych na giełdzie;

– ETF surowce. Inwestowanie opiera się na zmianach cenowych najważniejszych surowców. ETF na złoto, srebro, miedź albo ropę naftową charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością. 

Fundusz ETF a fundusz inwestycyjny – czym się różnią?

Fundusz ETF działa niemal tak samo, jak konwencjonalne fundusze inwestycyjne, ale nie może być z nimi utożsamiany: jest przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Jednostki uczestnictwa (czyli jednostki podlegające obrotowi) są w tym przypadku emitowane przez fundusz tworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

Warto wskazać także inne różnice. Najważniejsze to:

– fundusze ETF tworzy się na czas nieokreślony. Mimo to mogą zostać rozwiązane w określonych okolicznościach;

– zarządzanie ETF ma charakter pasywny i wiąże się z koniecznością wnoszenia niewielkich opłat rocznych;

– fundusze ETF podlegają regulacjom (krajowym i zagranicznym).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here