Kredytobiorcy starający się o pożyczkę gotówkową, dowolny kredyt czy nawet o kartę kredytową, muszą wykazać, że posiadają zdolność kredytową. Sama zdolność kredytowa, choć definiowana jako zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych, może być jednak w różny sposób wyliczana.

Jak wyliczana jest zdolność kredytowa
Głównym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest wysokość osiąganych dochodów, od których odejmowane są różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Dochód jest zawsze liczony na osobę. Od dochodu odliczane są zobowiązania stałe, jak czynsze, opłaty za media, opłaty stałe miesięczne z tytułu abonamentów oraz inne dodatkowe płatności, jakie ponosi potencjalny kredytobiorca. Ważne jest również wyliczenie kosztów utrzymania, przy czym przy ich ustalaniu każdy bank stosuje swoje reguły. Przy ustalaniu zdolność odlicza się również wszelkie zobowiązania o charakterze kredytowym, które w każdym miesiącu spłaca wnioskujący o kredyt. Jednocześnie analitycy wyliczają wysokość miesięcznej raty do spłaty, jaką spłacałby kredytobiorca. Jeśli kwota, jaka pozostaje po dokonaniu wszystkich odliczeń od dochodu, jest wyższa od wysokości raty kredytu, wówczas kredytobiorca posiada zdolność kredytową.

Jak podwyższyć swoją zdolność kredytową
Oczywiście każdy kredytobiorca może podwyższyć swoją zdolność kredytową. Choć pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem jest podwyższenie dochodów, to nie zawsze jest to możliwe. Dlatego warto spłacić pozostałe zobowiązania kredytowe, aby w ten sposób obniżyć wysokość miesięcznych obciążeń finansowych. Kolejnym sposobem na podwyższenie swojej zdolności kredytowej jest obniżenie wysokości rachunków, opłacanych miesięcznie. W tym przypadku chodzi o regularne płatności, w tym w szczególności o opłaty za media i abonamenty. Zrezygnowanie z niektórych usług zwiększa wysokość wolnego dochodu, co ma również przełożenie na zdolność kredytową.

Dla wielu banków sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest po prostu obniżenie kwoty kredytu, o jaki wnioskuje kredytobiorca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here