cofnięcie urlopu przez szefa - czy jest możliwe?

Każdy pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu, w roku kalendarzowym, jeżeli uzyskał do niego prawo. Urlop może zostać udzielony jednorazowo lub w kilku częściach, ale żadna z nich nie może trwać krócej niż 2 tygodnie. Czy może dojść do sytuacji, że przełożony odmówi udzielenia urlopu?

Tylko w wyjątkowych przypadkach właściciel firmy, może przesunąć lub anulować urlop pracownika. Mowa tutaj o szczególnych potrzebach firmy, które mogą doprowadzić do zakłócenia trybu pracy, w wyniku nieobecności pracownika. Są to na przykład choroba innego pracownika lub kontrola, która nie może się odbyć bez obecności pracownika.

W przypadku, gdyby doszło do takiej sytuacji, nie są znane dokładne kwestie, odnośnie zwrotu kosztów o które może się ubiegać poszkodowany pracownik. Czemu tak jest? Ponieważ ustawodawca nie uregulował tego w Kodeksie Pracy. Jednak wiele firm, przyjmuje zasadę, że w razie gdyby doszło do takiej sytuacji, firma zwraca koszty poniesione przez pracownika, w związku z odwołaniem lub przesunięciem urlopu.

Na jakich zasadach odbywa się wstrzymanie urlopu?

Pracodawca ma prawo do wstrzymania urlopu i przywrócenia pracownika do pracy, tylko wtedy, gdy jego obecności w firmie jest obowiązkowa i wymaga tego okoliczność, która nie była nieprzewidziana, gdy był planowany urlop.

Podobnie jest w przypadku przesunięcia urlopu. Pracodawca ma do tego prawo tylko, gdy pojawi się okoliczność usprawiedliwiająca. Taka jak kontrola czy awaria w firmie. Tutaj pracownik, również może ubiegać się o zwrot kosztów, które poniósł pracowni, w związku z wcześniejszym powrotem do pracy.

Przeczytaj też: http://aortamag.pl/jakie-koszty-mozna-zaksiegowac-w-przypadku-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej/

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie zazwyczaj jest wykorzystywany przez pracownika, gdy pojawi się nagła potrzeba. Pracownik ma obowiązek poinformować przełożonego, o każdej swojej nieobecności w pracy. W przypadku urlopu na żądanie, najlepiej jest to zrobić dzień przed. Wymiar takiego urlopu wynosi 4 dni, w roku kalendarzowym. Te dni są pobierane z puli urlopu wypoczynkowego.

Źródło: https://www.wsb.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here