Kodeks cywilny zawiera aktualne przepisy wskazujące, jakie wymagania powinien spełnić dokument nazywany umową pożyczki. To formalna podstawa do udzielenia i zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego. Każdy klient przed zdecydowaniem się na pożyczkę powinien zapoznać się ze wzorem umowy pożyczki i jej postanowieniami, które powinny być dla niego czytelne i w pełni zrozumiałe. Przedstawiamy wymagalne elementy umowy pożyczki.

Umowa pożyczki podstawą formalną

Pożyczanie konsumentowi pieniędzy przez firmę pożyczkową musi odbywać się na podstawie umowy pożyczki (np. https://www.moneyman.pl/jak-dzialamy/umowa-pozyczki-odnawialnej), zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego. Na mocy takiej umowy jedna ze stron zobowiązuje się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy albo oznaczonych co do gatunku rzeczy. Przyjmujący, tj. pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości środków pieniężnych lub rzeczy, w oznaczonym czasie. Umowa pożyczki niekoniecznie musi być sporządzona na piśmie, choć przy pożyczkach na kwotę powyżej 500 zł powinna mieć taką formę dla celów dowodowych.

Elementy niezbędne w umowie pożyczki

Zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi przez przepisy Kodeksu cywilnego, wzór umowy pożyczki, podobnie jak ona sama, musi zawierać takie elementy jak:

  • data i miejsce zawarcia,
  • oznaczenie stron – pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy; w przypadku pożyczkodawcy będącego osobą prawną, należy wpisać do umowy adres jej siedziby oraz dane ewidencyjne – numer KRS i NIP, a dla osoby fizycznej dane personalne i numer dowodu tożsamości,
  • przedmiot umowy – wskazanie kwoty pożyczki,
  • warunki zwrotu pożyczki – wysokość oprocentowania i odsetek, ilość rat, typ rat, waluta pożyczki, opcja wcześniejszej spłaty zobowiązania,
  • warunki wypowiedzenia umowy pożyczki,
  • oświadczenie o sytuacji finansowej osoby zaciągającej pożyczkę,
  • podpisy obu stron umowy pożyczki.

Umowa pożyczki jako umowa kredytu konsumenckiego

Umowa pożyczki nie zawiera zdefiniowanego celu przeznaczenia pozyskanych środków finansowych, można więc je spożytkować właściwie w dowolny sposób. Warto podkreślić, że taka umowa jest jedną z form kredytu konsumenckiego, a cel zaciągnięcia takiego kredytu nie może dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt konsumencki to kontrakt, gdzie stronami umowy są konsument oraz przedsiębiorca, w roli którego może wystąpić instytucja finansowa.

W ustawie o kredycie konsumenckim wskazano, że w umowie kredytowej muszą znaleźć się pełne dane podmiotu kredytującego, oznaczenie rodzaju kredytu i czasu obowiązywania umowy, stopa referencyjna kredytu, całkowita jego kwota, termin i sposób wypłaty, jak i RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Pożyczkodawca musi określi całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, termin uiszczenia jej oraz informacje istotne dla spłat pożyczki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here