Co wpływa na kursy walut na rynku Forex?

0

Każdy z nas miał do czynienia z rynkiem forex i kursami walut. Wszak prawdopodobnie każdy był kiedyś w kantorze i wymieniał złotówki na inną walutę, np. przed wyjazdem za granicę. Otóż czynność ta była niczym innym, jak transakcją na rynku forex. Z pewnością kosztowała nas więcej niż transakcja u brokera CFD jednak z punktu widzenia praktycznego była bardziej korzystna. Mogliśmy w końcu użyć tej waluty podczas naszej podróży. Jednak co wpływa na kursy walut i jak są one określane?

Prowadzenie księgowości – samemu czy z biurem?

0

Jedną z pierwszych decyzji jaką trzeba będzie podjąć po założeniu własnej firmy to sposób prowadzenia księgowości. Generalnie opcji jest kilka. Można zatrudnić pracownika odpowiedzialnego za sprawy rachunkowości i księgowości, nawiązać współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym lub spróbować robić to na własną rękę.

Outsourcing usług IT – dlaczego to dobry pomysł?

0

Informatyczna strona działalności firmy to jedna z najistotniejszych kwestii. Dlaczego?

Rodzaje zleceń na rynku forex

0

Aby odnieść sukces w inwestycjach na rynku forex, musisz poznać rodzaje zleceń, aby wybrać te którymi będziesz się posługiwał, zawierając transakcje.

Programy stażowe dla studentów – szansa na rozwój

0

Wiedza – zdobywana podczas długich lat szkoły, a potem studiów to podstawa – wie o tym każdy młody człowiek, który poświęca kolejne wieczory na żmudne przygotowania do egzaminów. Wiedza to podstawa, ale… weryfikuje ja dopiero praktyka. Dla tych, którzy zdają sobie z tego sprawę, skierowane są programy stażowe dla studentów. Dzięki nim studenci mogą wypłynąć na szersze wody i swobodnie wejść na rynek pracy z nieocenionym doświadczeniem zawodowym.

Dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy

0

Założenie własnej firmy nie jest trudne, a wszelkie formalności udaje się załatwić w czasie jednej wizyty w urzędzie. Jednak niektóre firmy potrzebują dodatkowych środków na starcie, aby móc w ogóle prowadzić działalność. Na rynku dostępne są różne formy wspierania początkujących przedsiębiorców. Jedną z nich jest możliwość sięgnięcia po dotację z Urzędu Pracy.

Kogo wspierają Urzędy Pracy
Wszelkie programy wspierające założenie własnej działalności, jakie realizują Urzędy Pracy, skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoba, która składa wniosek o sfinansowanie działalności, w przeszłości mogła prowadzić działalność, przy czym od jej wyrejestrowania musiało upłynąć co najmniej 5 lat. Coraz częściej takie programy skierowane są do określonych grup bezrobotnych, które obejmują m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością czy też osoby we wskazanym wieku. Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności przeznaczone są dla osób młodych, które mają mniej niż 30 lat i spełniają dodatkowe wymagania co do wykształcenia, miejsca zamieszkania czy profilu pomocy, ustalonego przez doradcę zawodowego.

Kiedy składać wniosek o środki na otworzenie firmy
W Urzędach Pracy wszystkie środki uruchamiane są w określonych terminach, przy czym zazwyczaj nabór wniosków odbywa się raz na kwartał. Każdy Urząd Pracy ma przyznaną określoną pulę środków do wykorzystania, a jednorazowa pomoc dla przyszłego przedsiębiorcy w 2017 roku nie może przekroczyć 16 000 złotych. Do składanego wniosku musi być załączony biznesplan oraz szczegółowe kalkulacje, dotyczące powodzenia przyszłego przedsięwzięcia. Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z katalogiem najczęściej popełnianych błędów, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko związane z nieudzieleniem wsparcia z powodów formalnych.

Środki przyznawane przez Urząd Pracy są środkami bezzwrotnymi, jednak sam przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez wskazany okres, aby nie musiał zwracać przyznanej pomocy finansowej.

Własna firma czy etat – zalety i wady obu form zatrudnienia

0

Jeszcze kilka lat temu marzeniem większości pracowników była praca na etacie. Obecnie ten trend się zmienia, a sami pracownicy wybierają różne alternatywne formy zatrudnienia, aby w lepszym stopniu móc pogodzić życie zawodowe ze swoimi pasjami czy życiem prywatnym. Stąd bierze się duża popularność prowadzenia działaności na własny rachunek.

Praca na etat czy własna firma
Obie formy zatrudnienia mają jednak swoje wady i zalety. Na pracę etatową częściej decydują się kobiety, które lubią mieć pewność zatrudnienia. Praca na etacie jest pracą na podstawie umowy o pracę, a pracodawca, choć może ją wypowiedzieć, to zawsze to robi za wypowiedzeniem. Dodatkowym atutem pracy na etacie jest stabilność godzin pracy oraz możliwość korzystania z płatnego urlopu w ciągu roku. Kolejnym pewnym elementem zatrudnienia na etacie jest niewątpliwie stabilność wynagrodzenia, które jest wypłacane w określonym w umowie terminie. W przypadku prowadzenia własnej działalności przedsiębiorca może korzystać z wypracowanych zysków, co nie oznacza stałych wpływów co miesiąc. Jednocześnie osoba prowadząca działalność może samodzielnie decydować o tym, kiedy zrobi przerwę w pracy. Prowadzenie działalności kojarzy się zazwyczaj z nienormowanym czasem pracy, co niejednokrotnie oznacza pracę w weekendy i święta bez otrzymywania dodatkowej gratyfikacji z tego tytułu.

Praca na etacie nie dla każdego
Warto pamiętać, że zarówno praca na etacie, jak i prowadzenie własnej działalności skierowane są do określonych osób. Pracę na własny rachunek wybierają osoby wykonujące zawody kreatywne, w których z góry określone godziny pracy nie stanowią najlepszego rozwiązania. Po własną działalność sięgają także osoby, które lubią zmiany. Własna firma wymaga pogodzenia jednocześnie umiejętności zarządzania czasem i odnajdywania się w różnych aspektach działalności, od oferowania czy sprzedaży własnych produktów, poprzez prowadzenie księgowości i wystawianie faktur, aż po dokonywanie rozliczeń z US i ZUS. Praca etatowa zazwyczaj ogranicza się do wykonywania jednej, z góry ustalonej kompetencji zawodowej.

Jak grać na giełdzie, aby nie stracić

0

Granie na giełdzie dla rosnącej grupy inwestorów staje się sposobem an regularne zarabianie. Wystarczy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z aktualnymi trendami gospodarczymi, do tego dochodzi wykorzystanie wiedzy z zakresu ekonomii oraz nakłady czasu, aby inwestować i uzyskiwać dość wysokie stopy zwrotu. O czym należy pamiętać zanim rozpoczniemy grę na giełdzie?

Duże zyski i duże ryzyko
Kupno i sprzedaż akcji mogą przynieść wysokie zyski, ale również w wielu przypadkach zakup akcji zgodnie z trendami może się skończyć dużą stratą. Przy inwestowaniu w akcje należy pamiętać o dywersyfikacji ryzyka, co oznacza, że jedynie część posiadanych środków powinna być zainwestowana w akcje charakteryzujące się dość dużymi wahaniami kursów. Nawet do 50% posiadanych środków warto trzymać w akcjach spółek energetycznych, gazowych czy należących w dużej części do Skarbu Państwa, bowiem ich kursy są stabilne, zaś same spółki wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendy. Choć wysokość dywidendy wypłacanej na jedną akcję różni się pod względem kwoty, to dla części inwestorów jest ona sposobem na zminimalizowanie poniesionych strat. Z tego powodu część inwestorów dywersyfikuje ryzyko poprzez zakup tych akcji, za które będzie wypłacana dywidenda zgodnie z ogłoszeniami spółek.

Śledzenie trendów rynkowych
Przy inwestowaniu na giełdzie nie wystarczy jedynie intuicja. Wskazane natomiast jest posiadanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Działania polityków na całym świecie mają bardzo duże przełożenie na wahania na giełdach, jednocześnie na kursy wybranych spółek giełdowych wpływają informacje o zawartych kontraktach czy też o podpisanych umowach z nowymi kontrahentami.

Najpewniejsze inwestycje giełdowe to inwestycje w akcje spółek, których specyfikę działania zna inwestor. Choć maklerzy sugerują, aby w portfelu posiadać akcje różnych spółek, bowiem to pozwoli na zmniejszenie ryzyka straty, to zdecydowanie lepszym sposobem jest inwestowanie w akcje spółek ze ściśle określonej branży.

Gdzie ulokować oszczędności

0

Według GUS zasobność Polaków wzrasta, jednocześnie KNF podkreśla, że statystyczny Polak posiada oszczędności w wysokości co najwyżej dwóch pensji. Sami zainteresowani podkreślają, że nie mają wystarczających dochodów, aby oszczędzać. Tymczasem wystarczy skorzystać z prostych instrumentów i regularnie odkładać nawet niewielkie kwoty, aby w perspektywie kilku lat móc się cieszyć dochodami w określonej wysokości.

Gdzie warto ulokować oszczędności – tradycyjnie w bankach
Najprostszym sposobem na odkładanie nawet niewielkich kwot jest ich regularne odkładanie. Mogą to być nawet bardzo niskie kwoty, rzędu kilku złotych, które warto przelewać na rachunek oszczędnościowy. Ograniczenie w postaci jednej bezpłatnej wypłaty z rachunku w miesiącu skutecznie powstrzymuje oszczędzającego od wypłaty. Zgromadzone na rachunku środki są oprocentowane od pierwszej wpłaty. Przy nieco wyższych kwotach warto pomyśleć o lokatach terminowych. Lokaty otwiera się na różne okresy – od jednego dnia do kilku miesięcy, przy czym banki same określają minimalną kwotę, która uprawnia do otworzenia depozytu. Przy lokatach na krótsze okresy minimalna wpłata to co najmniej 500 złotych.

Inwestycje dla osób lubiących ryzyko
Oszczędzanie na rachunkach oszczędnościowych czy lokatach oferują oszczędzającym stabilne choć dość niskie zyski. Przez ostatnie lata na dużo większe zyski mogli liczyć klienci inwestujący w jednostki funduszy inwestycyjnych, które notowały dość wysokie stopy zwrotu. W przypadku oszczędzania w TFI należy jedynie wybrać rodzaj portfela, dzięki czemu oszczędzający może liczyć na wyższe zyski, uzależnione od sytuacji gospodarczej. Wyższe zyski wiążą się jednak z wyższym ryzkiem, które również charakteryzuje samodzielne inwestowanie w akcje różnych spółek. Dużo bezpieczniejsze są obligacje, w tym w szczególności obligacje Skarbu Państwa, które są emitowane jako papiery z prawem do wykupu po nawet kilkunastu latach. Ze względu na długi termin obligacje nie są zbyt popularne wśród inwestorów jako alternatywa dla nisko oprocentowanych depozytów bankowych.

Jak oszczędzać na emeryturę

0

Media coraz częściej podkreślają, że obecni czterdziestolatkowie w przyszłości mogą nie otrzymać godziwej emerytury z ZUS, nawet przy regularnym odprowadzaniu składek emerytalnych. Rosnąca liczba emerytów sprawia, że doradcy inwestycyjni sugerują, aby jak najwcześniej rozpocząć oszczędzanie z myślą o swojej przyszłej emeryturze.

Oszczędzanie z wykorzystaniem produktów inwestycyjnych
TFI oraz ubezpieczyciele od lat reklamują produkty, stworzone z myślą o budowaniu własnego portfela przyszłego emeryta. Chodzi w szczególności o dwa rodzaje produktów. W przypadku funduszy inwestycyjnych będą to specjalne programy inwestycyjne, w których oszczędzający wybiera miesięczną kwotę oszczędzania oraz okres, przez jaki będzie oszczędzać. Przy programach inwestycyjnych należy dodatkowo wskazać swoją skłonność do ryzyka, aby umożliwić stworzenie portfela, który może przynieść wyższe zyski obarczone dużym ryzykiem. Z kolei ubezpieczyciele tworzą produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, skierowane do przyszłych emerytów. Mogą one mieć postać ubezpieczenia na życie i dożycie, częściej jednak są to specjalne polisy, które w określonym z góry czasie zapewnią jednorazową wypłatę lub wypłaty comiesięczne, ponoszone na rzecz oszczędzającego w ten sposób emeryta.

IKE i IKZE
Od lat banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, TFI oraz domy maklerskie proponują swoim klientom dodatkowe produkty, stworzone z myślą o nakłonieniu Polaków do oszczędzania. Są to rachunki IKE oraz IKZE, które różnią się zarówno sposobem inwestowania kapitału, a oszczędzający mogą uzyskiwać zyski uzależnione od ich skłonności do ryzyka. Każdy Polak może posiadać jedno konto oszczędnościowe typu IKE lub IKZE, założone z myślą o przyszłej emeryturze. Roczny limit wpłat na konto IKZE ograniczony jest przez ustawodawcę, który jednocześnie umożliwia odliczenie wpłat na rachunek IKZE w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Oczywiście każdy przyszły emeryt może również oszczędzać samodzielnie, wpłacając regularnie nawet niskie kwoty na swój rachunek oszczędnościowy, który założy z myślą o przyszłej emeryturze.

Zobacz też